Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k zahájení školního roku 2012 / 2013

27. 8. 2012

 Důležité informace k organizaci školního roku 2012 a 2013

 
 ŠKOLNÍ DRUŽINA  
 Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2012 – 2013
 
Přednostně se přijímají žáci dle níže uvedených kategorií v dané posloupnosti:
1 )Žáci obou zaměstnaných rodičů
2) Dojíždějící žáci
3) Ostatní žáci budou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny na základě rozhodnutí ředitele školy.(Posuzován bude věk dítěte, již přijatý sourozenec aj.)
 
Kapacita školní družiny je 35 žáků.
Přihlášky děti dostanou při zahájení vyučování dne 3.9.2012.
 
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA                           
                                               
Zájmové kroužky ZŠ  na školní rok 2012/2013
Paní uč. Žandová a Turková  - Základy orientace v přírodě 
                                          (zaměřeno především na venkovní pohybové aktivity,pro 1. – 5.ročník)
                                                  Po od 13 h do 13.45 h      1x za 14 dní sudé týdny
                                                 - Vaření (pro 1. až 5.ročník)  
                                                  Po od 13 h do 13.45 h      1x za 14 dní liché týdny
pan uč. Polívka – Počítače 
                             St od 13 h do 13.45 h      1x za 14 dní sudé týdny (omezení max.10                                                                                           osob,určeno pro žáky od 3.ročníku,
                                                                     přednost mají mladší žáci o a ti,co                                                                                                      nechodili na počítačový kroužek).
                             Dramatický 
                             (scénky,film,hudba,divadlo) (3. – 5.ročník)
                             St od 13 h do 13.45 h      1x za 14 dní liché týdny (omezení max.10 osob,
                                                                      pro 3.-5.ročník,přednost mají starší žáci).
pan farář Zahálka -Náboženství řím.-kat. – předběžně domluveno na středu odpoledne.
 
Organizační změny ve vyučování
 Začátek vyučování se z organizačních důvodů posouvá na 7.50 h. Škola se bude otevírat v 7.30h.Žáci budou čekat na travnaté ploše u zadního vchodu.Vstupovat se bude zadním vchodem. 
 
Od 1.ročníku se bude povinně vyučovat anglický jazyk (týká se to i žáků 2.ročníku).
 
Uvolňování dětí z vyučování 
Nepřítomnost ve škole omlouvají rodiče písemně, žák předloží omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli hned po příchodu do školy. V případě delší absence  rodiče uvědomí nejpozději do tří dnů  školu o důvodu nepřítomnosti dítěte podle § 50 školského zákona 561/2004 Sb.
V případě plánované nepřítomnosti žádají rodiče o uvolnění žáka předem. Do dvou dnů má právo uvolnit třídní učitel, na dobu delší než dva dny ředitel školy.
Žákům s častými absencemi věnuje třídní učitel zvýšenou pozornost.Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost (žák předloží omluvenku od lékaře). Při odchodu žáka z vyučování (např. k zubaři) musí předložit písemnou omluvenku od rodičů v žákovské knížce. V případě uvolnění žáka z výuky ze zdravotních důvodů (týká se i výletů,plavání a návštěv kulturních představení) žádá zákonný zástupce písemně ředitele školy a doloží lékařskou zprávu.
                                                       
Oblečení na TV, venkovní aktivity a další činnosti
Žádáme rodiče o vhodné oblečení na tělesnou výchovu do tělocvičny,na venkovní aktivity a další činnosti,kde hrozí zašpinění či poškození oblečení (Vv,Pč ad.) .    
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA                                
 
 Přihlášky do školní jídelny 
 Přihlášky dostanou děti při zahájení dne 3.9.2012,prosíme o  vyplnění a vrácení do druhého dne.Pokud bude někdo chtít oběd  již 3.9. – přinese lísteček.
Odhlašování školních obědů – do 7.30h  telefonicky na čísle  569 436 127 nebo osobně u paní kuchařky ve ŠJ.                                  
  V případě nemoci si 1.den mohou rodiče oběd vyzvednout,další dny je možné oběd pro nemocné vydat jen za plnou (skutečnou) cenu.Neodhlášené obědy se účtují jako odebraný oběd.