Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ranní dohlídávání - informace pro rodiče

27. 8. 2014

         Informace pro rodiče se zájmem o ranní dohlídávání dětí (provoz 6.30h – 7.30 h).

Vážení rodiče, od 2. 9. 2015 máte opět možnost využít službu - ranní dohlídávání dětí ve školní družině. Pokud tuto nabídku zvažujete, čtěte prosím níže uvedené informace. Přihlášku je možné vyzvednout v ZŠ u pana ředitele nebo si ji vytisknout z webových stránek školy.

Platba za službu:

1.      Provoz této služby bude ve dnech školní docházky denně od pondělí do pátku od 6. 30h do 7. 30h.

2.      Ranní dohlídávání dětí a výši úhrady projednalo a schválilo ZO na srpnovém zasedání dne 28. 8. 2015. Podmínkou je docházka minimálně 5 dětí. Výše měsíční úhrady byla stanovena na 250 Kč/dítě.

3.      Úhrada za ranní dohlídávání dětí ve školní družině bude probíhat bezhotovostním způsobem formou stálé zálohy dopředu na následující měsíc (platba za měsíc září bude uhrazena do 15. 9. 2015).

4.      Účet pro zálohovou platbu: 1122796339/0800

5.      Na příkazu k úhradě bude variabilní symbol 3143
V kolonce: popis platby (popis pro příjemce) bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, zkratka školní družiny a měsíc/rok placené služby. Příklad: Petr Novák ŠD 9/2015

6.      Klient s bankovním účtem bude platbu realizovat tak, aby na účtu obce byla vždy do 15. dne v měsíci částka na následující měsíc.

7.      Klientovi, jehož platba nebude k tomuto datu na bankovním výpisu obce, nebude tato služba dále poskytována.            

8.      V případě nemoci dítěte nebo v případě nevyužívání této služby v daném měsíci nebude zaplacená úhrada ani její poměrná část vrácena.     

----------------------------------------------------------------------------------------------